EL BLOG DE LA BIBLIOTECA DEL IES "GOYA" DE ZARAGOZA


biblioteca.ies.goya@gmail.com


domingo, 19 de julio de 2015

"Esperando a los bárbaros" (Пεριμένοντας τους βαρβάρους), de Constantino Kavafis

Alejandría, la ciudad  de Kavafis                      ESPERANDO A LOS BÁRBAROS

                                             (1904)¿Qué esperamos agrupados en el foro?

Hoy llegan los bárbaros.

¿Por qué inactivo está el Senado
e inmóviles los senadores no legislan?

Porque hoy llegan los bárbaros.

¿Qué leyes votarán los senadores?

Cuando los bárbaros lleguen darán la ley.

¿Por qué nuestro emperador dejó su lecho al alba,
y en la puerta mayor espera ahora sentado
en su alto trono, coronado y solemne?

Porque hoy llegan los bárbaros.
Nuestro emperador aguarda para recibir
a su jefe. Al que hará entrega
de un largo pergamino. En él
escritas hay muchas dignidades y títulos.

¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores visten
sus rojas togas, de finos brocados;
y lucen brazaletes de amatistas,
y refulgentes anillos de esmeraldas espléndidas?
¿Por qué ostentan bastones maravillosamente cincelados
en oro y plata, signos de su poder?

Porque hoy llegan los bárbaros;
y todas esas cosas deslumbran a los bárbaros.

¿Por qué no acuden como siempre nuestros ilustres oradores
a brindarnos el chorro feliz de su elocuencia?

Porque hoy llegan los bárbaros
que odian la retórica y los largos discursos.

¿Por qué de pronto esa inquietud
y movimiento? (Cuánta gravedad en los rostros.)
¿Por qué vacía la multitud calles y plazas,
y sombría regresa a sus moradas?

Porque la noche cae y no llegan los bárbaros.
Y gente venida desde la frontera
afirma que ya no hay bárbaros.

¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?

Quizá ellos fueran una solución después de todo.

        En Poesías completas, XVI. Traducción y notas de 
José María Álvarez. Hiperión, 19ª edición, 1997,
 pp. 28-29

VERSIÓN ORIGINAL EN GRIEGO:


Περιμένοντας τους βαρβάρους

-Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;

Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.

-Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.

-Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα;

-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.

-Γιατί οι δυό μας ύπατοι κ' οι πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·

και τέτοια πράγματα θαμπόνουν τους βαρβάρους.

-Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα

να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;

Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα·

κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες και δημηγορίες.

-Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία

κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' οι πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις.


                                                        Κωνσταντίνος Καβάφης

"Esperando a los bárbaros" forma parte de los poemas de evocación histórica de Kavafis (1863-1933), ambientados no en épocas de esplendor histórico sino en los periodos de decadencia que siguen a aquellos. Como ha explicado Pedro Bádenas, uno de sus traductores al castellano, al poeta "no le interesa la actualidad de su país, y apenas los griegos clásicos. Prefiere el mundo helenístico y bizantino, esos personajes a caballo entre Grecia y Asia que en la historia aparecían como decadentes, bellos y débiles".
   El poema elegido, en el que los bárbaros son presentados no como una amenaza, sino como una solución para un mundo en  decadencia, es uno de los  más conocidos de Constantino  Kavafis, y quizá el más enigmático. Por ello ha sido objeto de muy distintas interpretaciones*, incluso de polémica en cuanto al lugar y al contexto histórico. Así, para Y. Mixalétos (citado por Savidis),  la escena, imaginaria, sugiere la Roma de la decadencia; mientras que para Seferis se trata de la decadencia de un imperio visto desde Bizancio. 
   Según Luis de Cañigral, el poeta nos adentra "en el jolgorio popular de no se sabe qué ciudad helenística necesitada de la savia revitalizadora que aportarían los bárbaros como solución última, desesperada espera que traerá una nueva vida a tanta decadencia. La espera, la esperanza y la decepción son el leit-motiv de esta escena desolada y fallida para el hombre".
   Stratis Tsirkas opina, sin embargo, que el poema alude a una situación concreta de la época de Kavafis, cuando griegos y egipcios esperaban que la sublevación sudanesa contra  el dominio anglo-egipcio(1882-1899) resultara beneficiosa para la independencia de Egipto  de la ocupación británica. Los sudaneses son los bárbaros y los británicos, la civilización. Sin embargo, los rebeldes acabaron derrotados ("ya no hay bárbaros") y la sublevación, al contrario de lo que esperaban secretamente  Kavafis y otros, no tuvo ninguna repercusión en Egipto. El poema expresa, pues, el sentimiento antibritánico del autor y de la colonia griega en Egipto.
   Timos Malanos, por su parte, se opone a la interpretación de Tsirkas y hace una lectura más universalista, según la cual el poema expresa la preocupación por el futuro de las civilizaciones agotadas.
   Finalmente, por la ironía presente en el mismo, también ha sido interpretado como una burla del mito de la liberación de la decadencia gracias a los bárbaros.
  El poema de Kavafis influyó en la concepción de la novela homónima del Premio Nobel J. M. Coetzee,  "parábola de una Sudáfrica desquiciada por el racismo", en la que  denuncia  la brutalidad y la ignorancia del poder.

* La información sobre el poema ha sido tomada de: Fernández González, V., 'La ciudad de las ideas: Sobre la poesía de C.P. Cavafis y sus traducciones en castellano', CSIC, Madrid, 2001.

Entrada relacionada:


Puedes escuchar el poema en griego:También en castellano, traducido y recitado por Luis Alberto de Cuenca:

No hay comentarios:

Publicar un comentario